Балистик Сел представи Blackboard в Полша

Балистик Сел съвместно с Американското посолство в Полша организира дискусия с представители на полски университети на тема: “Reimagine education – Електронно и смесено обучение във висшето образование и различните възможности за финансиране.“ Събитието се проведе на 24.06.2015г. в зала Коперник на хотел Westin, Варшава.

Сред гостите бяха представители на множество водещи университети – Националния Военен Университет, Педагогическия Университет във Варшава, Вистулския униветрситет, Козминския университет, Университета в Лодз, Варшавския технически университет, Земеделския университет в Краков, както Медицинските  Университети  в Лодз и Люблин.

 

Събитието бе открито от г-н Бил Чайковски (Съветник в Американското посолство в Полша), който сподели вълнението си от навлизането на Blackboard на пазара и възможността, която платформата предоставя на полските университети за подобряване на качеството на преподаване и обучение.

Г-н Веселин Петков – търговски директор на Балистик Сел запозна аудиторията с лидерската позиция на Blackboard в световен мащаб и комплексната услуга, която Балистик Сел предоставя, като официален представител на Blackboard за Полша, България, Румъния и Македония. Той подчерта, че компанията търси партньори, с които да гради дългосрочни отношения и да реализира дългосрочни стратегии за повишаване на електронно обучение в сферата на висшето образование. Балистик Сел осигурява консултиране, оценка на настоящето състояние на своите партньори- университети, изготвя дългосрочен план-проект за действие и помага при намирането на стредства за реализиране на проектите.

Г-н Питър Панек – регионален търговски директор на Blackboard за Източна Европа и Русия даде отговор на въпроса „Защо да изберем Blackboard?“, по какъв начин платформата идентифицира трудностите пред университетите във връзка със задържане на студенти, за увеличаване на кандидат студентите, за оптимизиране на курсовете и много други, както и решенията, които предоставя за справяне с тези трудности.

„Намиране на правилното финансиране“ бе темата на последната презентация, с която г-н Юлиян Петков – генерален директор на Балистик Сел закри презентационната част и даде началото на дискусия относно предизвикателствата, с които се сблъскват университетите в Полша. А именно, че нуждите на съвременните студентите са се променили. Те искат да имат достъп до информация и учебни материали навсякъде и по всяко време. Да осъществяват непрекъсната комуникация с преподавателите и колегите си в електронна среда, да имат достъп до електронни книги и помагала. Да осъществяват различни дейности извън класната стая посредством достъпни мобилни приложения и устройства. Балистик Сел помага за плавното преминаване на университетите към съвременните технологии на преподаване и обучение.

За повече информация, моля свържете се с:
Даниела Дамянова
Маркетинг мениджър
Балистик Сел ЕООД
damianova@ballisticcell.com

Comments are closed