Sky is the limit

Blackboard


Вярваме, че обучението трябва да бъде достъпно навсякъде и по всяко време. То трябва да предлага възможно най-добрия опит за ученици и студенти. Силно ангажирани сме с начина, по който технологиите правят това възможно в училищата, университетите, при професионалното обучение и в публичния сектор.

Това е причината да предлагаме платформа за обучение Blackboard - световния лидер в разработване на софтуер за обучение и комуникация за основни, средни и висши учебни заведения. Тази електронна форма на обучение предлага бърз и лесен достъп на ученици, студенти и преподаватели до учебни материали, дискусии и извънкласни дейности по всяко време.

Независимо къде се води обучението, Blackboard предоставя инструменти, които издигат нивото на образование за всички.

70% от университетите в САЩ използват Blackboard.
80% от университетите във Великобритания използват Blackboard.
Почти 100% от университетите в Холандия използват Blackboard.

Електронни помагала


За първи път в България се предлагат интерактивните електронни помагала на световно известното издателство McGraw-Hill Education. Продуктите помагат на студентите и преподавателите да подобрят ефективността в обучението. Те са най-интригуващите, адаптивни и персонализирани решения в света, които са специално разработени за ползване чрез новите мобилни технологии.

Ние предлагаме водещият в света софтуер за чуждоезиково обучение Rosetta Stone, който прави изучаването на нови езици лесно и освежаващо. Милиони учащи в повече от 150 страни вече използват този софтуер, за да добият увереността, която идва с действителното научаване на новия език.

Внедряване на бизнес системи Oracle


В сферата на интелигентните бизнес системи предлагаме следните услуги:

• Анализ на бизнес процесите
• Внедряване на интегрирани бизнес системи за управление
• Разработка на нови приложения
• Системна интеграция с външни приложения
• Обучение
• Поддръжка
• Инфраструктурно осигуряване

Компанията проектира, разработва и внедрява специализирани допълнителни модули към ERP и CRM системите, с което помага на клиентите си да намерят най-добрият вариант за управление на техния бизнес. Благодарение на опитните и висококвалифицирани програмисти и консултанти извършва обстоен анализ на дейността на клиентите и изготвя предложения за оптимизация и рационализация, на база на които се разработват новите приложения.

Собствени софтуерни решения


Ние проектираме, разработваме и внедряваме гъвкави, индивидуални софтуерни системи и цялостни IT решения за задоволяване на Вашите нужди в различни отрасли и браншове.

Финансиране по програми на ЕС


Ние ще Ви консултираме при подготовката и управлението на проекти свързани с предлаганите от компанията продукти за безвъзмездно финансиране по линия на Оперативните програми и други финансиращи инструменти към Европейския съюз.

Услугите, които предлагаме:

• Индивидуално предпроектно консултиране – ориентиране на клиентите за възможностите и условията за кандидатстване по различните програми на европейския съюз;
• Подготовка на пълна проектна документация – от идеята до предаването на проекта;
• Изготвяне на SWОT анализ на инвестиционния проект;
• Защита на проекта пред финансиращите институции;
• Управление на проекти до етап на окончателно финансиране - подкрепа при изпълнение, мониторинг и отчитане на проекти;
• Подготовка на тръжни документи.