Балистик Сел ще изгради Виртуален музей в Община Горна Оряховица

На 11 Февруари тази година Балистик Сел подписа договор с Община Горна Оряховица за доставка на специализирано оборудване, софтуер и образователно съдържание за създаване на Виртуален музей. Договорът е финансиран по проект № ROBG-419 „Иновативен подход за популяризиране на културното и природно наследство в трансграничния регион”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния – България 2014 – 2020”. Виртуалният музей ще разказва за историята на Горна Оряховица през различните епохи. Новият музеен обект ще бъде разкрит със средства по Програма Интеррег V-A Румъния-България. Дейностите предвиждат обособяването на 6 зали в сградата на Младежкия дом, в които ще бъде представено по атрактивен начин историческото минало на железничарския град. Предвидено е използването на модерни технологии, а посетителите ще използват специални очила, с които ще разглеждат експонатите. Ще бъдат прожектирани и видео материали за знаковите легенди и символи, свързани с Горна Оряховица.

Comments are closed