С 3D филми ще бъдат популяризирани забележителности в трансграничния регион Балчик – Мангалия

1280px-Balchik_flowers

3D филми ще показват природното, културно и историческо богатство на региона. Съвременната визуализация ще се инсталира в една от залите на „Мелницата“, чието реновиране приключи това лято

Дейностите по закупуването на техника и реализирането на 3D продукцията са одобрени тази седмица. Те са заложени в проекта „Представяне на регионалното културно наследство в 3D“ („Advertising of Regional Cultural Heritage in 3D – Arch 3D“, който Община Балчик подготви съвместно с Община Мангалия – Румъния по Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2014 – 2020. Основен изпълнител на проекта и всички 3Д видеа е Балистик сел.

Това е поредният проект, насочен към развитие и промотиране на туристическия ресурс в региона. Водещ партньор в дейностите е община Балчик. Ще бъдат изработени по 10 3D филма за Балчик и Мангалия и през летните месеци ще бъдат излъчвани на фасадата на мелницата.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, а общата стойност – 1 488 200 евро, които ще бъдат разпределени по равно за двете общини.

Comments are closed