Балистик Сел успешно изгради Система за превенция и ранно предупреждение от наводнения

Балистик Сел ЕООД успешно изгради цялостна система за превенция и ранно предупреждение от наводнения за реките Струма, Влахинска, Брезнишка, Моравска в България и реките Анска и Варадар в Македония. Компанията извърши доставка и монтаж на общо 4 станции за наблюдение на водното ниво и 3 комбинирани станции за наблюдение на водното ниво и обема на валежите. Тези модерни измервателни станции с радарни сензори предоставят информация за водния поток и валежите на наблюдателни центрове изградени в България и Македония. За определянето на точките на инсталиране на станциите, експерти на Балистик Сел ЕООД извършиха серия от проучвания и определиха местата, където те трябва да се инсталират.
Балистик Сел ЕООД също разработи Софтуер за системата за предупреждение за наводнения. Чрез него всички заинтересовани лица могат да достъпват информация за нивото на реките на няколко секунди, а предупреждението за наводнения може да се предаде от 36-48 часа преди наводнението.
Untitled-6Untitled-2Untitled-3Untitled-4Untitled-7

Comments are closed