Първа варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието: мост между средното и висшето образование

Untitled

Имаме удоволствието да ви поканим на първата конференция за електронно обучение и управление на знанието, организирана от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, Варна. Събитието ще се проведе в периода 30.09. и 01.10. 2016 год. в сградата на университета.

Ние, екипът на Балистик сел сме изключително щастливи, че нашите партньори от Медицински университет подеха инициативата за подобен тип събитие и вярваме, че това е поредната стъпка към постигане на нашата обща мисия за едно по-качествено и модерно образование в България.

Събитието ще се осъществи с подкрепата на:
Дирекция “Образование и младежки дейности “ – Община Варна

varna
Балистик сел ЕООД, ексклузивен представител на Blackboard за България, Полша и Румъния.

Ballistic Cell logo

Организатор
Център за електронно и дистанционно обучение към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Място на провеждане на конференцията: Медицински университет – Варна

Цел на конференцията
Първа варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието си поставя за задача да събере представители на средни и висши училища в България, които да обсъдят настоящите предизвикателства и да предложат решения за успешния преход от училищното към университетското образование със средствата на електронното обучение. Целта на конференцията е да се превърне в дискусионен форум за обмен на концепции, иновационни решения и практики в областта на електронното и дистанционно обучение. Предоставя се платформа за обсъждане на нови идеи за научни изследвания и методики на преподаване в областта на електронното обучение.

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ:
Проф. д-р Албена Керековска
Проф. д-р Риналдо Шишков
Проф. д-р Тодорка Костадинова
Проф. д-р Антон Тончев
Проф. д-р Виолета Тачева
Доц. д-р Бранимир Каназирев
Цветан Иванов

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Доц. Иван Мерджанов

ЧЛЕНОВЕ:
Ас. д-р Силвия Николова
Румяна Петрова
Милена Иванова
Марияна Белова
Петър Фотев

Тематични направления
 Теории и практики на електронното и дистанционното обучение
 Интерактивност и адаптивност на учебния процес посредством разнообразни технологични решения
 Педагогика на промяната: образователни потребности на дигиталното поколение
 Дигитални технологии и интеркултурното обучение
 Внедряване на електронни платформи за обучение в училищни и университетски структури
 Качество на електронното обучение

Секции
 Форми на електронно и дистанционно обучение в средните и висшите училища
 Методически и педагогически аспекти на електронното обучение
 Технически възможности и решения при работа с електронни платформи
 Психологически и социални измерения на приложението на информационните технологии в учебния процес
 Кръгла маса за ученици и студенти по въпросите на електронното обучение

Работни езици: български и английски език

Такси за участие и плащане

За български участници

*плащане по банков път

*При регистрация на място
40 лв.
60 лв.

За чуждестранни участници
*плащане по банков път
*При регистрация на място
30 евро
50 евро

За слушатели
*плащане по банков път
*При регистрация на място
20 лв.
25 лв.

Таксата за участие в конференцията се заплаща на място при регистрация или по банков път. Освободените от такса участие са всички студенти и ученици.

Информация за плащане по банков път:

Вносител: име на участника

Задължено лице: име на институцията на участника

Основание: Конференция по електронно обучение
Банка ДСК ЕАД
BIC: STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700 – в лева IBAN: BG05STSA93003400040702 – в EUR IBAN: BG32STSA93003400040701 – в USD

Таксата на всеки участник включва:
 Конферентни материали
 Участие в секциите на конференцията
 Кафе паузи
 Коктейл
 Публикуване на един доклад в електронния сборник на конференцията

Максимален брой доклади от един автор – 2. За втория доклад се заплаща допълнителна такса от 20 лв.
 Един печатен екземпляр от сборника на конференцията
Регистрация
Дата
Час
29 септември 2016 г.
12:00 ч. – 17:00 ч.
30 септември 2016 г.
8:30 ч. – 13:00 ч.

Срокове
 До 31 юли 2016 г.
Изпращане на заявка за участие и абстракт на доклада (на български и английски език в обем до 300 думи, съгласно указанията за оформление на доклада). Абстрактът трябва да съдържа следните задължителни елементи: заглавие; ключови думи; цел; методи и резултати (ако докладът е част от научно изследване); изводи и препоръки.

 До 10 август 2016 г.
Изпращане на потвърждение за одобрение на абстракт.

 До 2 септември 2016 г.
Заплащане на такса участие по банков път.

 След 15 септември 2016 г. Изпращане на окончателната програма на конференцията.

Заявки за регистрация и абстракти могат да бъдат подадени след 15 юни 2016 г. на следния уеб адрес: http://roundtable-16.mu-varna.bg/

За допълнителни въпроси и информация: elearn@mail.mu-varna.bg

 

Очакваме ви!

Comments are closed