CRM

CRM

Чрез нас ще имате достъп до най-пълната и оптимизирана система в света за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM - Customer Relation Management) – системата на Oracle. От ускорена автоматизация на продажбите до бизнес разузнаване, ние осигуряваме най-широкия и най-дълбок портфейл от CRM решения. Системата автоматизира и интегрира функциите по продажби, маркетинг и поддръжка, и гарантира че всички канали за продажба са приведени в съответствие с корпоративните Ви цели.