ERP

Финансово управление


Като представител на Oracle предлагаме най-пълните и комплексни решения за управление на финансови операции и управление на риска.

Приложението за финансово управление дава възможност за подобряване на бизнес-процесите, вземането на решения и оптимизиране на оперативната дейност.

Тези водещи пазарни решения Ви дават възможност да:

 • увеличите ефективността: да срещнете всички Ваши доверителни и законоустановени изисквания по-ефективно
 • управление на риска: ефективно управление на риска в рамките на предприятието
 • устойчив растеж: управление на ефективността на бизнеса и социалните отговорности по устойчив начин

Внедряването на приложенията на Oracle във финансовия сектор подобрява корпоративното управление, сигурността и отчетността, съобразно най-добрите световни бизнес-практики.

Планиране на производството

Интегрирация и рационализация на Вашите производствени процеси.

Oracle Production Scheduling е проектирана от планьори за планьори.

Позволява да поемете контрола на Вашия производствен график и помага да максимизирате производителността, като същевременно оптимизира размера на инвестициите. Системата може да оптимизира използването на Вашите критични ресурси, да изчисли реалистични и изпълними графици и лесно да определи график, който най-добре отговаря на вашите цели. В допълнение, можете да използвате интеграцията към целия пакет Oracle E-Business Suite.

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРЪЧКИ


Платформата за управление на поръчки на Oracle  може да бъде внедрена във всеки едни бизнес.

Тя е с отворена и базирана на работния процес архитектура, която поддържа специализарани, автоматизирано изпълнени процеси без персонализация. Платформата си набавя информация от многоканални източници, включително EDI, XML, телепродажби и др.

Като част от една цялостна модулна система тя позволява интегриране на поръчките от другите бизнес процеси, в това число и управление на транспорта.

УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАД


В областта на управлението на складове Oracle предоставя водеща платформа от бизнес идеи с широк спектър от дейности.

Високата производителност и оптимизирани решения са резултат от усъвършенстваните вътрешни справки и анализи, и подобрените набори от артикули в големите бази данни.

Платформата дава специфични идеи за индустрията, които увеличават иновативността, рентабилността и осигуряват конкурентни предимства - оптимизация на количествата от стоки на склад, окрупняване на поръчките, стриктно следене на плащанията и др.

 

ЛОГИСТИКА


За компании търсещи устойчиво предимство и внедряване на иновации, чрез трансформиране на традиционните процеси по доставка в интегрирани логистични системи.

PEOPLESOFT CAMPUS SOLUTION • PeopleSoft Campus Solution е цялостно решение, предназначено специално за променящите се нужди на висшите учебни заведения - най-адаптивната система, която може да се имплементира в различни по-големина учебни заведения – малки частни университети, държавни заведения, изследователски центрове и големи международни университети с филиали в цял свят.
 • Счита се за най-добрия продукт за администриране на студенти и Alumni дейностите.
 • Това е единственият административен софтуер, който осигурява на студентите, алумни, преподавателите и персонала незабавен достъп до информацията в реално време и от всякакъв вид платформи.
 • Той се грижи за всички аспекти от процеса по кандидатстване до академичното завършване на студентите и поддържа записи на всяка част от информацията в базата си от данни.
 • Студентите могат да видят Алумни дейностите и да комуникират директно с техните преподаватели и администрацията по отношение на всички въпроси, като например такси за обучение, професионално развитие и т.н.
 • Студентите могат да плащат и да виждат какви такси им остават за плащане. Наред с това те могат да видят детайли за възложените им задания, информация за курсовете и факултета, към който се водят.
 • Системата предоставя най-пълната гама от функции за администрация на студенти и служители, която e на разположение днес в световен мащаб.
 • PeopleSoft Campus Solution се използва в над 1000 образователни институции в повече от 30 държави.