Финансиране от ЕС

ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТИ НА ЕС

Ние ще Ви консултираме при подготовката и управлението на проекти свързани с предлаганите от компанията продукти за безвъзмездно финансиране по линия на Оперативните програми и други финансиращи инструменти към Европейския съюз.

Услугите, които предлагаме:

• Индивидуално предпроектно консултиране – ориентиране на клиентите за възможностите и условията за кандидатстване по различните програми на европейския съюз;

• Подготовка на пълна проектна документация – от идеята до предаването на проекта;

• Изготвяне на SWОT анализ на инвестиционния проект;

• Защита на проекта пред финансиращите институции;

• Управление на проекти до етап на окончателно финансиране - подкрепа при изпълнение, мониторинг и отчитане на проекти;

• Подготовка на тръжни документи.