Център за техническа поддръжка на Blackboard

За да бъде в още по-голяма помощ на своите клиенти, Балистик Сел създаде център за техническа поддръжка на потребителите на системата за електронно обучение Blackboard.

phone-01

Центърът ще оказва помощ и съдействие при работа с платформата на български език на студенти, преподаватели и системни администратори. Също така ще приема и регистрира заявки за отстраняване на технически проблеми, както и ще дава информация за различни инициативи, семинари, новости и промени по системата. Обслужването ще се извършва по телефон и електронна поща всеки работен ден от 9 до 18 часа.

Телефонът за контакт на центъра е 029030481 и електронната поща: support@blackboard.ballisticcell.com

Comments are closed